गोवा राज्यातून येणाऱ्या प्रवाशांना ई पास सक्ती.

0
73
e-pass goa

कंदबा तपासणी न रोखता सोडल्याने वाहन धारकांत नाराजीगोव्यातुन महाराष्ट्रात येणाऱ्या वाहनधारकांना डे ईपास नसलेल्यांना रोखण्यात आले. गोव्याहून येणाऱ्या वाहनधारकांना ईपास सक्तीचा करण्यात आला आहे.गोव्यातुन येणाऱ्या वाहनधारकांची तपासणि करण्यात येत आहे.ज्याच्याजवळ पास नाहीत त्या वहानधारकांना रोखण्यात आल्याने प्रचंड हाल होत आहेत.यावेळी गोव्यातुन येणारी कदबा बस तपासणी न करता सोडल्याने रोखलेल्या वहानधारकामधुन नाराजी व्यक्त होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here