देवगड तालुक्यात सर्वाधिक 105 मि.मी. पाऊस

0
63

जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात देवगड तालुक्यात सर्वाधिक 105 मि.मी. पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात सरासरी 14 मि.मी पाऊस झाला असून 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 1177.26 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत.


दोडामार्ग – 04(1237), सावंतवाडी – 00(1438.10), वेंगुर्ला – 00(932), कुडाळ – 01(1058), मालवण – 01(1164), कणकवली – 00(1262), देवगड – 105(1078), वैभववाडी – 01(1249), असा पाऊस झाला आहे

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 350.7750 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 78.41 टक्के भरले आहे. मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 57.9700, अरुणा – 32.9240, कोर्ले- सातंडी – 25.0930.

लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.5332, ओटाव – 1.5199, देंदोनवाडी – 0.3053, तरंदळे – 0.2940, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.1160, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.4570, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.8740, दाभाचीवाडी – 1.5030, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.2640, कारिवडे – 1.1350, धामापूर – 1.1910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.9970, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7320, शिरगाव – 0.6580, तिथवली – 1.3540, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here