मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 178 मि.मी. पाऊस

0
75

सिंधुदुर्ग – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 178 मि.मी. पाऊस झाला आहे. गेल्या चोवीस तासात जिल्ह्यात सरासरी 50 मि.मी पाऊस झाला असून 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 1250.14 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग – 52(1306), सावंतवाडी – 34(1484.10), वेंगुर्ला – 63(1000), कुडाळ – 14(1114), मालवण – 178(1372), कणकवली – 17(1321), देवगड – 22(1129), वैभववाडी – 17(1272), असा पाऊस झाला आहे.

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 349.4540 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 78.11 टक्के भरले आहे. मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 58.1980, अरुणा – 33.4841, कोर्ले- सातंडी – 24.5500.

लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.2073, ओटाव – 1.2900, देंदोनवाडी – 0.3505, तरंदळे – 0.3730, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.1380, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.4700, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.8920, दाभाचीवाडी – 1.5030, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.2640, कारिवडे – 1.1720, धामापूर – 1.3910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.9730, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7170, शिरगाव – 0.6580, तिथवली – 1.3890, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.संबंधी णारा येणार असेल तर येउदेत.असे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here