मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत रक्कम जमा करण्यासाठी माहिती

0
152

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी-कोविड 19बँकेचे बचत खाते क्रमांक- 39239591720

स्टेट बँक ऑफ इंडिया,मुंबई मुख्य शाखा, फोर्ट, मुंबई 400023

शाखा कोड 00300आयएफएससी कोड SBIN0000300

सदर देणग्यांना आयकर अधिनियम 1961 च्या 80 (G) नुसार आयकर कपातीतून 100 टक्के सूट देण्यात येते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here