मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 33 मि.मी. पाऊस

0
85

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 33 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरी 17.7 मि.मी. पाऊस झाला असून 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 3007.4375 मि.मी. पाऊस झाला आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग-21(2952), सावंतवाडी-14(3310.1), वेंगुर्ला-16.6(2409.4), कुडाळ-11(2924), मालवण-33(3198), कणकवली-18(3296), देवगड-11(2609), वैभववाडी-17(3361) असा पाऊस झाला आहे

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामधून एकूण 2 हजार 73 क्युसेक्स विसर्ग सुरू आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 360.1690 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 80.51 टक्के भरले आहे. या धरणाच्या पालणलोट क्षेत्रात गेल्या चोवीस तासात 32.80 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

जिल्ह्यातील मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात पुढीलप्रमाणे पाणीसाठा असून सर्व आकडे द.ल.घ.मी. परिमाणात आहेत.देवघर – 73.1700, अरुणा – 78.0240, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे. शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 1.7765, ओटाव – 2.0233, देंदोनवाडी – 0.1629, तरंदळे – 2.1840, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 3.2000, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 2.4060, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 2.2050, दाभाचीवाडी – 2.4210, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.3300, कारिवडे – 1.3850, धामापूर – 0.9910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 1.3390, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7170, शिरगाव – 1.4270, तिथवली – 1.7230, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here