सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण 946.51 मि.मी. पावसाची नोंद

0
73

सिंधुदुर्ग – जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात सरासरी 3 पूर्णांक 55 मि.मी पाऊस झाला असून 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 946.51 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग – 03(1089), सावंतवाडी – 05(1122.7), वेंगुर्ला – 6.4(752.4), कुडाळ – 02(813), मालवण – 00(899), कणकवली – 01(1049), देवगड – 01(825), वैभववाडी – 10(1022), असा पाऊस झाला आहे.

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 5.60 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 352.8190 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 78.87 टक्के भरले आहे. जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 58.8810, अरुणा – 29.6156, कोर्ले- सातंडी – 25.4740.

लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.2300, नाधवडे – 3.3240, ओटाव – 1.3425, देंदोनवाडी – 0.4070, तरंदळे – 1.0300, आडेली – 1.1860, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 1.8130, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.2830, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.7120, दाभाचीवाडी – 1.2710, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 1.7700, कारिवडे – 0.8920, धामापूर – 1.6910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.8310, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7610, शिरगाव – 0.5940, तिथवली – 1.1010, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here